PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Konkurs w ramach działania 1.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 października 2010 r. do 29 października 2010 r. Konkurs dotyczy wsparcia projektów celowych w zakresie prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych.  Skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców z sektora MSP, jak również dużych przedsiębiorców.

Z uwagi na wyczerpanie środków z Działania 4.1 POIG, w którym wnioskodawcy mieli możliwość uzyskania dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, obecny konkurs umożliwi otrzymanie wsparcia wyłącznie na część badawczą projektu celowego.

Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego. Wdrożenie wyników tych prac może przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z Działania 1.4 POIG.

W celu ułatwienia wnioskodawcom składania dokumentacji aplikacyjnej wprowadzono zasadę, że wnioski o dofinansowanie będą składane drogą elektroniczną – poprzez zapisanie ich w Generatorze Wniosków.  

Wnioskodawcy dysponujący elektronicznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy ePUAP z pominięciem składania aplikacji w formie papierowej. Przedsiębiorcy nie posiadający certyfikowanego podpisu kwalifikowanego będą musieli dosłać dokumentację w papierowej formie do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.

Ponadto kryteria wyboru projektów nie zawierają kryterium czasu, co oznacza, że ich wybór zależeć będzie wyłącznie od oceny formalnej i merytorycznej.

 

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-09-03 08:33:50
Aktualizowany: 2010-09-03 09:10:01 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 6751
74/108/198/239/, ID=17484
drukuj