PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dziewiąta umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku podpisana została dziewiąta umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., który zrealizuje Projekt pt. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” o szacunkowej wartości całkowitej 108 765 952,13 złotych. Projekt polega na rozbudowie Krakowskiego Parku Technologicznego. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany i wyposażony w sprzęt biurowy i laboratoryjny budynek o powierzchni całkowitej około 12 tys. m2.

Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 64 638 815,80 złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 11 406 849,85 złotych. Łączna wartość wsparcia to 76 045 665,65  złotych.

Instytucją, która oceniała projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki a Instytucją Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-09-01 08:35:54
Aktualizowany: 2010-09-01 08:37:06 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 8492
74/108/255/315/, ID=17430
drukuj