PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Ósma umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 roku została zawarta ósma umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., które zrealizuje Projekt pt. „Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne” o szacunkowej wartości całkowitej 140 227 859,51 złotych.
Projekt polega na budowie infrastruktury parku technologicznego nowej generacji. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany i wyposażony w sprzęt biurowy i laboratoryjny budynek o powierzchni całkowitej około 16 tys. m2. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 80 694 219,83 złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 14 240 156,45 złotych. Łączna wartość wsparcia to 94 934 376,28 złotych.

Instytucją, która oceniała projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki a Instytucją Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-26 20:22:56
Aktualizowany: 2010-08-30 11:27:35 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 8800
74/108/255/315/, ID=17347
drukuj