PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Kolejna umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 roku została zawarta siódma Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Beneficjentem jest Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., które zrealizuje Projekt pt. " Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. ” szacunkowej wartości całkowitej 54,8 mln. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 32 449 999,99 złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 5 726 470,59 złotych. Łączna wartość wsparcia to 38 176 470,58 złotych.

Projekt polega na budowie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach Dziedzicach. W ramach przedsięwzięcia zostaną wybudowane i wyposażone m. in. 2 laboratoria: materiałów kompozytowych oraz prób statystycznych.

Instytucją, która oceniała Projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, a Instytucją Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-30 16:32:01
Aktualizowany: 2010-06-30 16:32:34 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8622
74/108/255/315/, ID=16397
drukuj