PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Kolejna umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 09 czerwca 2010 roku została zawarta szósta Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zrealizuje Projekt pt. " Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM" o szacunkowej wartości całkowitej 56,66 mln złotych. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 33 639 600,00 złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 5 936 400,00 złotych. Łączna wartość wsparcia to 39 576 000,00 złotych.

Projekt polega na rozbudowie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego działającego w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany i wyposażony Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii o powierzchni 5 710 m2.

Instytucją, która oceniała Projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, a Instytucją Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-11 16:17:42
Aktualizowany: 2010-06-14 11:10:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8336
74/108/255/315/, ID=16047
drukuj