PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dotyczący konieczności ponownej oceny części projektów złożonych w ramach jesiennych konkursów działania 1.4-4.1 POIG

Informujemy, że instytucje nadzorujące zadecydowały o konieczności ponownej oceny części projektów złożonych w ramach jesiennych konkursów działania 1.4-4.1 POIG.

Decyzja taka została podjęta z uwagi na bardzo dużą dysproporcję pomiędzy kosztami części badawczej a kosztami części wdrożeniowej projektów. W związku z powyższym ponownej ocenie zostaną poddane wnioski, w których dysproporcja pomiędzy kosztami kwalifikowanymi w części 1.4 i 4.1 kształtuje się na poziomie powyżej 1000%.
Lista rankingowa zawierająca wykaz pozytywnie ocenionych projektów, nie podlegających ponownej ocenie, zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej w celu jej zatwierdzenia.

O wynikach oceny wniosków poddanych ponownej weryfikacji PARP poinformuje pozostałych Wnioskodawców niezwłocznie po zakończeniu prac przez komisję konkursową i zatwierdzeniu przez Instytucje Pośredniczącą i Zarządzającą.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-23 12:50:54
Aktualizowany: 2010-04-23 12:55:19 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 6132
74/108/198/239/, ID=15316
drukuj