PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne
poświęcone

 wspieraniu instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i ich sieci
o znaczeniu ponadregionalnym

oraz

popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej
przez instytucje otoczenia biznesu
 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Termin: 23 kwietnia  2010 r., w godz. 10.00 - 14.00

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Millenium Plaza
(Al. Jerozolimskie 123a, IIIp. Sala 301)

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

 1. omówienie podstawowych zagadnień dotyczących działania 5.2 i poddziałania 5.4.2 PO IG, w tym nabór i ocena wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 PO IG.
 2. realizacja projektów w ramach działania 5.2 oraz poddziałania 5.4.2 w tym:
  • wypełnianie wniosku o płatność w generatorze wniosków;
  • obowiązki wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych;
  • zasady udzielania pomocy de minimis;
  • stosowanie prawa zamówień publicznych i zachowanie zasad uczciwej  konkurencji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 20 kwietnia 2010 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega jednak sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 20 kwietnia 2010 r.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Katarzyną Ozimińską (22) 379 23 40, kom 604 111 512, e_mail: Kasia@kdkinfo.pl oraz Panią Joanną Brzuską (22) 379 23 29, email: Joanna.brzuska@kdkinfo.pl


Program spotkania (pobierz plik PDF)

 

Materiały ze spotkania:

 • Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (pobierz plik PDF)
 • Realizacja projektów w ramach Działania 5.2 i Poddziałania 5.4.2 POIG (pobierz plik PDF)
 • Rozliczanie projektów w ramach Działania 5.2 oraz Poddziałania 5.4.2Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik PDF)
 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (pobierz plik PDF)
 • Wniosek beneficjenta o płatność (pobierz plik PDF)

 

Spotkanie jest współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-08 15:44:47
Aktualizowany: 2010-04-29 08:48:10 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 3962
74/108/277/374/, ID=15088
drukuj