PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zawieszenia naboru w Poddziałaniu 3.3.1 POIG

Zgodnie z informacją zawartą w Harmonogramie realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. uruchomienie naboru w Poddziałaniu 3.3.1 POIG w 2010 r. jest uwarunkowane dostępnością środków. Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z obecnym kursem euro oraz ilością środków pozostających w budżecie działania (3,6 mln zł według obowiązującego dla przeliczeń kursu), planowane na II połowę marca uruchomienie konkursu dla poddziałania 3.3.1 PO IG zostaje zawieszone do czasu pozyskania dodatkowych środków. W przypadku zwiększenia budżetu, o terminie ogłoszenia naboru wniosków PARP poinformuje z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-09 17:42:40
Aktualizowany: 2010-03-09 17:46:43 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 9441
74/108/200/274/324/, ID=14776
drukuj