PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 5.1 POIG w 2010 r.

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (pobierz plik)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Wytyczne dotyczące przygotowania studium wykonalności (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik)

Wzór weksla (pobierz plik)

Wzór deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uwzględniający zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Tekst ujednolicony. (pobierz plik)

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-22 14:28:56
Aktualizowany: 2010-02-22 15:04:13 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9504
74/108/204/373/, ID=14572
drukuj