PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 6.1 PO IG w roku 2010

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria oceny wniosków (pobierz plik)  

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - tekst ujednolicony z LEX (pobierz plik) (*)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ETAP I

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP I (pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP I (pobierz plik)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT (pobierz plik)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (pobierz plik )

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik )

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ETAP II

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP II (pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP II (pobierz plik)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT (pobierz plik)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (pobierz plik )

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik )

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - ETAP I

Umowa o dofinansowanie - ETAP I obowiązująca (pobierz plik)

Opis zmian do umowy o dofinansowanie - ETAP I (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie - ETAP I pierwotna (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych - ETAP I (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - ETAP I (pobierz plik)

Wzór weksla in blanco (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia do wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - ETAP I (pobierz plik)

Harmonogram płatności projektu - ETAP I (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - ETAP II

Umowa o dofinansowanie - ETAP II obowiązująca (pobierz plik)

Opis zmian do umowy o dofinansowanie - ETAP II (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie - ETAP II pierwotna (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych - ETAP II (pobierz plik)  

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - ETAP II (pobierz plik)  

Wzór weksla in blanco (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia do wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - ETAP II (pobierz plik)

Harmonogram płatności projektu - ETAP II (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE RIF NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ETAP I   i  ETAP II

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz plik)

Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz plik

Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz plik)

Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz plik)

Załącznik D do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz plik)

Wzór formularza o otrzymanej pomocy finansowej innej niż pomoc de minimis (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność (pobierz plik)

Pomocnicze zestawienie - Etap II (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik)

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-01 15:03:00
Aktualizowany: 2010-06-16 14:01:19 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9992
74/108/207/365/, ID=13872
drukuj