PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2010


DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik )

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (pobierz plik )

Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik )

Wzór formularza o otrzymanej pomocy finansowej innej niż pomoc de minimis (pobierz plik

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik )

Wzór weksla (pobierz plik )

Wzór weksla (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

  • Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
  • Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
  • Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
  • Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-25 08:58:44
Aktualizowany: 2011-01-31 11:15:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3132
74/108/200/272/361/, ID=13785
drukuj