PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat o kwocie i liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru w 2009 r. w ramach Działań1.4-4.1 PO IG (konkurs dla przedsiębiorców z sektora MSP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że II nabór wniosków o dofinansowanie do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców z sektora MSP), zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, został zamknięty 30 listopada 2009 r. o godzinie 15.30.

W ramach naboru wpłynęło 435 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4 – 714 190 991,65 PLN. Liczba wniosków oraz wnioskowana kwota wsparcia nie uwzględnia wniosków, które zostały wycofane przez Wnioskodawców w trakcie trwania naboru.


Całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania dla Działań 1.4 i 4.1 wynosi  2 390 893 472,74 PLN.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-12-07 11:37:20
Aktualizowany: 2009-12-07 11:43:58 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6902
74/108/198/239/, ID=13297
drukuj