PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

Informujemy, iż ww. lista uwzględnia wnioski rekomendowane do dofinansowania, zawarte w protokołach z oceny Komisji Konkursowych w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Lista wniosków rekomendowanych jest niepełna. Kolejne wnioski mogą, w wyniku weryfikacji protokołów z prac Komisji Konkursowej, zostać uwzględnione.

Wnioski, które są już umieszczone na Liście oraz wnioski, które będą ew. dodane do Listy zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych zostanie ogłoszona do 13 listopada 2009 r. na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zaznaczamy, iż wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nie stanowi podstawy do wnoszenia ewentualnych protestów od decyzji w sprawie oceny wniosku.

Wstępna lista wniosków rekomendowanych (pobierz plik)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-23 14:00:43
Aktualizowany: 2009-10-23 14:19:07 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6456
74/108/208/246/, ID=12261
drukuj