PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dotyczący naboru do działania 4.2 PO IG

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, nabór wniosków do Działania 4.2 PO IG może zostać zamknięty, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% alokacji wyznaczonej w ramach Działania 4.2 na konkurs tj. 68.116.668,00 PLN. PARP zobowiązana jest poinformować na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków.

Do dnia 29 września 2009 r. do godz. 15.00 do PARP wpłynęło 34 wnioski na łączną kwotę wsparcia w wysokości  120.198.619,00 PLN, co przekracza 150% alokacji.

W związku z powyższym uprzejmie  informujemy, że nabór wniosków zostaje zamknięty z dniem 2 października 2009 r. Oznacza to, że wnioski można składać w PARP do dnia 2 października br. włącznie, do godz. 16.30. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-29 16:37:08
Aktualizowany: 2009-09-29 16:37:49 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6903
74/108/202/210/, ID=11793
drukuj