PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 4.4 PO IG w roku 2009 - II runda

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin Przeprowadzania Konkursu 28.08.2009 r. (pobierz plik)

Kryteria wyboru (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG (link)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie - część I  (pobierz plik .doc)

Wniosek o dofinansowanie - część II – Biznes plan  (pobierz plik .doc)

Instrukcja wypełniania wniosku  (pobierz plik)

Formularz informacji o otrzymanej - nieotrzymanej pomocy publicznej (pobierz plik)

Promesa kredytowa (pobierz plik)

Promesa leasingowa (pobierz plik)

Opinia o innowacyjności (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące podatku VAT (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH II RUNDY APLIKACYJNEJ
W 2009 R.

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r.  (pobierz plik)

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie" (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Model finansowy 30.03.2009 r. (pobierz plik)

Tabela zmian jakie nastąpiły w modelu finansowym 30.03.2009 r. (pobierz plik)

Uprzejmie informujemy, że opracowany na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Model Finansowy ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom planowanie inwestycji i realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W związku z powyższym rekomendujemy korzystanie z tego modułu przy opracowywaniu projektów.

Instrukcja wypełniania modelu finansowego (pobierz plik)

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik)

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-31 14:58:17
Aktualizowany: 2010-01-19 15:03:35 przez Marcin May
Ilość odsłon: 22039
74/108/203/280/, ID=11223
drukuj