PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie dla projektów złożonych w 2008 R. (m. in. po rozpatrzeniu środków odwoławczych)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej po odwołaniach bez warunku - wzór z dnia 14.08.2009 r.  (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej po odwołaniach warunkowa - wzór z dnia 14.08.2009 r. (pobierz plik

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie" (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4A deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4B deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C oświadczenie o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_a do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_b do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_c do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_d do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4D oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4E oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4F oświadczenie o wywoływaniu efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorstw innych niż MSP) (pobierz plik)

Załącznik nr IV_9 oświadczenie dotyczące możliwości realizacji projektu po zmianie statusu (pobierz plik)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-31 14:39:52
Aktualizowany: 2010-02-05 12:45:46 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9241
74/108/203/, ID=11221
drukuj