PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 4.4 PO IG w roku 2009 - I runda

Tabela wprowadzonych zmian do dokumentacji konkursowej 11.03.2009 r. (pobierz plik

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin Przeprowadzania Konkursu 11.03.2009 r. (pobierz plik)

Kryteria wyboru (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie - część I 03.03.09 r. (pobierz plik .doc)

Wniosek o dofinansowanie - część I 03.03.09 r. (pobierz plik .pdf)

Wniosek o dofinansowanie - część II – Biznes plan 19.02.2009 r. (pobierz plik .doc)

Wniosek o dofinansowanie - część II - Biznes plan 19.02.2009 r. (pobierz plik .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku 03.03.09 r. (pobierz plik)

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (pobierz plik)

Promesa kredytowa (pobierz plik)

Promesa leasingowa (pobierz plik)

Opinia o innowacyjności 19.02.2009 r.(pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące podatku VAT (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Wzór Umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik nr 2 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu - (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco (pobierz plik )

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Wzór harmonogramu płatności (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE RIF NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W 2008 R. (M. IN. PO ROZPATRZENIU ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej po odwołaniach bez warunku - wzór z dnia 14.07.2009 r.  (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej po odwołaniach warunkowa - wzór z dnia 14.07.2009 r. (pobierz plik

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie" (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4A deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4B deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C oświadczenie o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C oświadczenie o MSP - wersja obowiązująca dla umów podpisywanych po 19 marca 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_a do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_b do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_c do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4C_d do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4D oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4E oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pobierz plik)

Załącznik nr IV_4F oświadczenie o wywoływaniu efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorstw innych niż MSP) (pobierz plik)

Załącznik nr IV_9 oświadczenie dotyczące możliwości realizacji projektu po zmianie statusu (pobierz plik)

INNE DOKUMENTY

Plan zamówień (pobierz plik)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-19 09:39:55
Aktualizowany: 2013-07-17 12:57:47 przez Marcin May
Ilość odsłon: 18649
74/108/203/280/, ID=11013
drukuj