PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania - I runda 2009 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem ocena projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

W ramach oceny merytorycznej pozytywną ocenę otrzymało 195 projektów na kwotę dofinansowania 2 996 mln zł., z czego w ramach dostępnego budżetu Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do dofinansowania 59 projektów z najwyższą liczbą punktów (do 98 pkt włącznie) na łączną kwotę dofinansowania 938 991 325 zł.

Informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty były przedmiotem oceny merytorycznej zostaną wysłane zawiadomienia ze szczegółowymi wynikami oceny.

Lista zatwierdzonych projektów do dofinansowania (pobierz plik)

Poniżej prezentujemy pełną listę rankingową projektów złożonych w ramach I w 2009 r. rundy do Działania 4.4 PO IG, które w toku oceny merytorycznej uzyskały minimum 60 pkt.

Lista z punktacją (pobierz plik)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-07-29 16:31:51
Aktualizowany: 2009-09-11 14:39:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12240
74/108/203/211/, ID=10507
drukuj