PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - poddziałanie 5.4.2 PO IG

Lista nr 1
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 PO IG dla IOB do dnia 14 lipca br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.

Lista nr 2
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 PO IG dla IOB do dnia 25 sierpnia br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 2

Lista nr 3
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 PO IG dla IOB do dnia 16 września br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 3  

Lista nr 4
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 PO IG dla IOB do dnia 6 października br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 4

Lista nr 5
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 PO IG dla IOB do dnia 31 października br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych). Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 5  

Lista nr 6
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 POIG dla IOB do dnia 17 listopada br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 6  

Lista nr 7
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 POIG dla IOB do dnia 28 listopada br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia.
Lista nr 7  

Lista nr 8
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4.2 POIG dla IOB do dnia 23 marca br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
Lista nr 8  

Lista nr 9
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4.2 POIG dla IOB do dnia 23 kwietnia br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny
Lista nr 9

Listy nr 10 i 11
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny kolejnej tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4.2 POIG do dnia 25 czerwca br. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych). Poniżej publikujemy listy wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny
Lista nr 10
Lista nr 11

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny  kolejnej  tury wniosków złożonych w ramach Działania 5.4 .2  POIG  do  08.08.2009 r. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych)   oroz uzupełnienie do listy rankingowej nr 10. Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia  oraz uzupełnienie do listy rankingowej nr 10.

Lista nr 12
Uzupełnienie do listy nr 10

 

stopka PO IG
74/108/206/, ID=5996
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-10 13:50:43
Aktualizowany: 2009-11-20 15:08:26
Ilość odsłon: 17892
drukuj