PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  67
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2009-07-01 11:57:02
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 30 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 48 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 469.477,00 zł.
74/108/207/286/, ID=9980
utworzony: 2009-06-26 16:44:56
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 PO IG do dnia 26 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 34 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 334.680,00 zł.
74/108/207/286/, ID=9944
utworzony: 2009-06-24 10:50:38
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 PO IG do dnia 23 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 214.800,00 zł.
74/108/207/286/, ID=9878
utworzony: 2009-06-19 16:14:38
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 18 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 148.800,00 zł.
74/108/207/286/, ID=9855
utworzony: 2009-06-17 10:53:51
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/207/286/, ID=9802
utworzony: 2009-04-20 14:23:54
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
74/108/207/286/, ID=8964
utworzony: 2009-04-01 09:28:37
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 31 marca br. W ramach Działania wpłynęło 305 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2.875.917,68 zł.

74/108/207/286/, ID=8631
utworzony: 2009-03-31 09:48:42
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 30 marca 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.496.239,49 zł.
74/108/207/286/, ID=8601
utworzony: 2009-03-30 11:19:20
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 27 marca 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.118.663,19 zł.
74/108/207/286/, ID=8583
utworzony: 2009-03-27 12:37:58
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 26 marca 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 101 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 949 583,19 zł.
74/108/207/286/, ID=8562
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj