PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  67
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2010-02-04 16:07:09

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie uległa treść Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP. Nowy wzór oświadczenia obowiązuje dla wszystkich umów podpisywanych po 1 stycznia 2010 roku.

Aktualny wzór oświadczenia został umieszczony na stronie Działania.

74/108/207/286/, ID=13985
utworzony: 2009-10-20 09:53:57

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/207/286/, ID=12177
utworzony: 2009-10-12 16:32:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 9 października 2009 r.

74/108/207/286/, ID=12023
utworzony: 2009-10-07 10:26:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 6 października 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 132 wnioski o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 1 276 085.60 PLN oraz 13 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 1 792 273, 41 PLN.

74/108/207/286/, ID=11963
utworzony: 2009-09-30 14:29:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 29 września 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 936 965,60 PLN oraz 10 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 1 271 105,00 PLN.

74/108/207/286/, ID=11806
utworzony: 2009-09-14 09:35:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone pozyskiwaniu dofinansowania działalności gospodarczej w dziedzinach zarządzania własnością intelektualną oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych w ramach działania 6.1 oraz poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=11447
utworzony: 2009-07-13 16:50:38
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 10 lipca br.
74/108/207/286/, ID=10074
utworzony: 2009-07-10 09:36:07
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 9 lipca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 138 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.511.476.00 zł.
74/108/207/286/, ID=10049
utworzony: 2009-07-06 16:53:33
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 POIG do dnia 6 lipca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 777.077,00 zł.
74/108/207/286/, ID=10022
utworzony: 2009-07-03 16:05:40
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 6.1 PO IG do dnia 3 lipca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 71 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 685 477,00 zł.
74/108/207/286/, ID=10012
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj