PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  67
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2010-10-21 15:26:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 8 października 2010 r.

74/108/207/286/, ID=18093
utworzony: 2010-09-14 14:58:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

74/108/207/286/, ID=17655
utworzony: 2010-06-22 13:39:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 21czerwca 2010 r.

74/108/207/286/, ID=16186
utworzony: 2010-06-22 12:38:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/207/286/, ID=16169
utworzony: 2010-06-18 12:37:32

Polska  Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 17 czerwca ok. godziny 18:00 nastąpiła przerwa w działaniu generatora wniosków do działania 6.1 PO IG spowodowana problemami technicznymi.
W  dniu dzisiejszym w godzinach porannych przywrócono sprawność generatora.
W  związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 21 czerwca br. do godziny 15.30.


74/108/207/286/, ID=16113
utworzony: 2010-06-04 09:28:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 6.1 POIG do dnia 2 czerwca 2010 r. włącznie do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 429 997,00 PLN oraz 17 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 3 153 976,70 PLN.

74/108/207/286/, ID=15958
utworzony: 2010-06-02 13:47:39

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/207/286/, ID=15949
utworzony: 2010-03-09 09:31:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca 2010 r.

74/108/207/286/, ID=14741
utworzony: 2010-02-17 09:37:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż  na stronie internetowej w dziale Dofinansowanie, zakładka PO IG, Działanie 6.1, Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania opublikowane zostały listy wniosków z województwa wielkopolskiego zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej Działania 6.1 PO IG w roku 2009.

74/108/207/286/, ID=14498
utworzony: 2010-02-05 16:48:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 8 lutego br. Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną proces podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG dla wniosków złożonych w ramach III rundy w 2009 r., a zatwierdzonych w styczniu br.

74/108/207/286/, ID=14024
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj