PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  67
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2012-03-14 16:02:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 5 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

74/108/207/286/, ID=26109
utworzony: 2012-02-13 09:40:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 3 i 4 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

74/108/207/286/, ID=25454
utworzony: 2012-01-03 10:35:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do II etapu działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 2 stycznia 2012 roku o godz. 16.30. 

74/108/207/286/, ID=24620
utworzony: 2011-12-30 11:07:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuje, iż zakończenie naboru wniosków do II etapu Działania 6.1 zostaje przedłużone do 2 stycznia 2012 r. do godz. 16.30.

74/108/207/286/, ID=24567
utworzony: 2011-10-24 10:24:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do I etapu działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 21 października 2011 roku o godz. 16.30.

74/108/207/286/, ID=23675
utworzony: 2011-10-18 16:11:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r.

74/108/207/286/, ID=23597
utworzony: 2011-08-12 16:04:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=22622
utworzony: 2011-06-30 15:47:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków prowadzony do I etapu działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 29 czerwca 2011 roku.  Do czasu zamknięcia naboru w ramach I etapu działania 6.1 POIG zarejestrowano 640 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 6 301 233,10 zł.  

74/108/207/286/, ID=22009
utworzony: 2011-06-27 12:20:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach II w 2011 r. rundy aplikacyjnej na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.

74/108/207/286/, ID=21975
utworzony: 2011-02-11 16:33:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2010 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=19790
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj