PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2015-11-20 09:34:04

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

74/108/207/286/, ID=48896
utworzony: 2015-04-01 13:34:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 5) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=46830
utworzony: 2014-12-16 13:07:11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 4) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=44583
utworzony: 2014-07-10 15:33:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 2) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=41622
utworzony: 2014-04-22 08:11:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów na łączną kwotę 111 273 926,75 PLN.

74/108/207/286/, ID=39641
utworzony: 2013-12-20 15:16:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/207/286/, ID=37448
utworzony: 2013-12-13 15:11:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. powinny zostać opublikowane na stronach PARP do 20 grudnia br.

74/108/207/286/, ID=37322
utworzony: 2013-11-29 14:13:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. zostaną opublikowane na stronach PARP w przeciągu dwóch tygodni.

74/108/207/286/, ID=36964
utworzony: 2013-08-01 14:10:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  559 948 779,58 PLN.

74/108/207/286/, ID=34671
utworzony: 2013-07-02 12:15:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Beneficjenci Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, mogą ubiegać się o zwiększenie poziomu intensywności wsparcia wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów, przy czym wniosek o zmianę w tym zakresie musi zostać złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

74/108/207/286/, ID=33902
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj