PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Archiwum działania 8.1 PO IG


utworzony: 2009-02-16 16:18:24

 

Archiwum bazy pytań i odpowiedzi działania 8.1 PO IG (link)

Rok 2013

 • Ogłoszenie naboru wniosków - I konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - I konkurs  (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków - II konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - II konkurs  (link)


Rok 2012

 • Ogłoszenie naboru wniosków - I konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - I konkurs  (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków - II konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - II konkurs  (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków - III konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - III konkurs  (link)


Rok 2011

 • Ogłoszenie naboru wniosków - I konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - I konkurs  (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków - II konkurs (link)
 • Dokumentacja działania - II konkurs  (link)

Nabór na ekspertów w ramach PO IG dla Działania 8.1 (link)

 

Rok 2010

 • Ogłoszenie naboru wniosków  (link)
 • Dokumentacja działania  (link)

Nabór ekspertów w ramach PO IG dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (link)


Rok 2009

 • Ogłoszenie naboru wniosków I runda 2009 - 29.06.2009 (link)
 • Dokumentacja działania I runda (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków II runda 2009 (link)
 • Dokumentacja działania II runda (link)
 • Ogłoszenie naboru wniosków III runda 2009 (link)
 • Dokumentacja działania III runda (link)
 • System zaliczkowy dla Działania 8.1 PO IG (link)

Nabór ekspertów zewnętrznych w ramach PO IG dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (link)


Rok 2008

 • Ogłoszenie naboru wniosków - 8.09.2008 (link)
 • Dokumentacja działania (link)

 

stopka PO IG
74/108/208/, ID=7671
utworzony: 2017-01-09 12:31:49

Zintegrowany poradnik na temat prowadzenia i rozliczania projektów w działaniach 8.1 i 8.2 POIG

Celem, który przyświecał autorom podczas tworzenia poradnika, było przekazanie Czytelnikowi (wnioskodawcy lub beneficjentowi działania 8.1 lub 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka) wiedzy, praktycznych informacji oraz funkcjonalnych rozwiązań z zakresu przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektu e-biznesowego.

W poradniku przedstawione zostały: cykl życia projektu od pracy nad pomysłem, poprzez aplikowanie o środki, do fazy realizacji i rozliczania. Omówione zostały najważniejsze aspekty e-biznesu oraz projektów B2B, zarówno od strony biznesowej, jak i ściśle związanej z zasadami udzielania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poradnik o rozliczaniu projektów POIG 8.1 i 8.2

Pobierz część 1 poradnika (PDF)

Poradnik o rozliczaniu projektów POIG 8.1 i 8.2

Pobierz część 2 poradnika (PDF)

 

 

Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów Działania 8.1 POIG

Prezentujemy zestawienie najważniejszych kryteriów weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów Działania 8.1 POIG. Zestawienie przygotowane zostało jako pomoc pozwalająca w prosty i szybki sposób zweryfikować komplementarność składanych wniosków.

Poradnik o rozliczaniu projektów POIG 8.1 i 8.2

Pobierz publikację (PDF)

 

 

Jak tworzyć wartościowe opisy projektów w katalogu web.gov.pl? - poradnik dla Beneficjentów Działań 8.1 i 8.2

Poradnik dostarcza wiedzę o zrealizowanych projektach firmom, które dopiero będą starały się o uzyskanie dofinansowania w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jak tworzyć wartościowe opisy projektów w katalogu web.gov.pl? - poradnik dla Beneficjentów Działań 8.1 i 8.2

Pobierz publikację (PDF)
74/108/208/, ID=49049
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj