PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

NABÓR 2012

 
Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia suplementu Nr 5.1/1/2012 do listy rankingowej Nr 5.1/2/2012 dla naboru 2012 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG zostało rekomendowanych do wsparcia 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 10 652 739,00 zł.

Suplement do listy rankingowej pobierz plik [37kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 1 - I tura naboru pobierz plik [35kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 2 - I tura naboru pobierz plik [31kB]

 

NABÓR 2011
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pierwszej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 1 - I tura naboru pobierz plik [27kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w 2011 r. w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskał wniosek wymieniony na poniższej liście.

Lista wniosków nr 2 - I tura naboru pobierz plik [21kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w 2011 r. w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskał wniosek wymieniony na poniższej liście.

Lista wniosków nr 3 - I tura naboru pobierz plik [34kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku drugiej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 1 - II tura naboru pobierz plik [31kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku drugiej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 2 - II tura naboru pobierz plik [34kB]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione na poniższej liście.

Lista wniosków nr 3 - II tura naboru pobierz plik [34kB]

NABÓR 2010
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pierwszej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione w poniższej  liście.

Lista wniosków nr 1 - I tura naboru pobierz plik [34kB]

Lista wniosków nr 1 - II tura naboru pobierz plik [27kB]

Lista wniosków nr 2 - II tura naboru pobierz plik [29kB]

NABÓR 2009
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku kolejnej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały następujące wnioski wymienione w poniższej  liście.

Lista wniosków nr 1 pobierz plik [17kB]

Lista wniosków nr 2 pobierz plik [21kB]

Lista wniosków nr 3 pobierz plik [36kB]

 

NABÓR 2008
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pierwszej tury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 PO IG pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały wnioski wymienione w poniższej  liście.

Lista wniosków pobierz plik [20kB]

stopka PO IG
74/108/204/, ID=6855
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-12-22 13:58:20
Aktualizowany: 2013-07-26 13:46:47
Ilość odsłon: 41608
drukuj