PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działania 1.4-4.1 PO IG

 

NABÓR 2011 runda II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w II rundzie 2011 roku.

Dofinansowanie otrzyma 45 projektów na łączną kwotę ponad 182 mln zł.

Lista rekomendowanych wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. w ramach działania 1.4 POIG

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 1

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 4

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 5

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 6

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 7

NABÓR 2011 runda I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w I rundzie 2011 roku.

Dofinansowanie otrzyma 69 projektów na łączną kwotę ponad 187 mln zł.

Lista rekomendowanych wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. w ramach działania 1.4 POIG

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 1

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 4

NABÓR 2010 runda I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. w ramach działania 1.4 POIG.

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 1

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 4

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 5

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 6

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 7

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 8

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 9

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. w ramach Działania 1.4 POIG. Z uwagi na dużą liczbę pozytywnie ocenionych projektów oraz dostępną w konkursie alokację do dofinansowania mogły być rekomendowane projekty, które uzyskały co najmniej 84,67  pkt. Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Lista rekomendowanych wniosków

 

NABÓR 2009 runda II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że instytucje nadzorujące: MNiSW, MG i MRR, zatwierdziły wyniki oceny projektów skierowanych do ponownej oceny w wyniku dużej rozbieżności pomiędzy częścią badawczą i wdrożeniową Działania 1.4-4.1 POIG. Poniżej przedstawiamy listy projektów rekomendowanych do wsparcia.

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach oceny wniosków złożonych w ramach jesiennego naboru dla MSP i przedsiębiorców innych niż MSP w ramach Działań 1.4-4.1.

Lista rekomendowanych wniosków MSP

Lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP

Jednocześnie informujemy, że projekty o numerach, decyzją instytucji pośredniczących (MNiSW, MG) zostały poddane ponownej ocenie.

PARP planuje zakończyć ocenę i przedstawić jej wyniki do zatwierdzenia przez Instytucje Pośredniczące i Zarządzającą (MNiSW, MG, MRR) do dnia 26.05.2010r.

Ostateczne wyniki tej oceny zostaną opublikowane bezzwłocznie po zatwierdzeniu przez w/w instytucje.

 

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 4

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 5

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 6

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 7

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 8

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków MSP nr 9

 

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 4

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 5

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 6

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 7

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 8

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków przedsiębiorców innych niż MSP nr 9

NABÓR 2009

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. w ramach Działań 1.4-4.1 POIG. Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Lista rekomendowanych wniosków

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. w ramach działania 1.4-4.1 POIG.

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 1

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 2

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 3

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 4

Dodatkowa lista rekomendowanych wniosków nr 5

NABÓR 2008
 
Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2008 r.  PARP otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą w dniu 17 grudnia 2008 r. wyników oceny wniosków złożonych w ramach Działania 1.4-4.1 POIG (termin składania wniosków do 8 września 2008 r.). Poniżej prezentujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym (tj. 19 grudnia 2008 r.) PARP rozpoczęła wysyłkę umów o dofinansowanie do Wnioskodawców zakwalifikowanych do wsparcia. Przesyłki są nadawane pocztą kurierską. Z uwagi na upływający w dniu 30 grudnia 2008 r. termin podpisywania umów, prosimy wnioskodawców o pilne odesłanie podpisanych obustronnie umów do PARP.

Lista rekomendowanych wniosków nr 1
Lista rekomendowanych wniosków nr 2
Lista rekomendowanych wniosków nr 3

 

stopka PO IG
74/108/198/, ID=6842
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-12-19 14:37:44
Aktualizowany: 2013-09-24 11:23:08
Ilość odsłon: 139598
drukuj