PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  29
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2015-11-20 09:32:43

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

74/108/206/254/, ID=48895
utworzony: 2014-07-16 15:27:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

74/108/206/254/, ID=41701
utworzony: 2014-03-26 15:48:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejne listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

74/108/206/254/, ID=39122
utworzony: 2013-08-07 10:33:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30. 

74/108/206/254/, ID=34748
utworzony: 2013-07-01 15:08:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” informuje, iż zakończenie naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 trwającego od 4 czerwca 2012 r. zostaje przedłużone do 6 sierpnia 2013 r. do godz. 16.30. 

74/108/206/254/, ID=33869
utworzony: 2013-05-27 11:04:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.03/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

74/108/206/254/, ID=33241
utworzony: 2013-04-30 12:49:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” informuje, iż zakończenie naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 zostaje przedłużone do 1 lipca 2013 r. do godz. 16.30.  Ponadto zwiększeniu uległa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi 70 000 000,00 PLN.

74/108/206/254/, ID=32779
utworzony: 2013-04-19 11:54:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.02/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

74/108/206/254/, ID=32492
utworzony: 2013-03-08 15:45:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejne listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach protokołów nr 5.4.1/1.12/2012 i nr 5.4.1/1.01/2013  w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1. PO IG  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

74/108/206/254/, ID=31681
utworzony: 2013-01-11 11:48:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.11/2012) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

74/108/206/254/, ID=30829
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj