PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

utworzony: 2008-09-24 11:49:07
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 23 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 16.788.825,10 zł.

74/108/212/247/, ID=5596
utworzony: 2008-09-23 09:04:08
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 22 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 16.203.621,10 zł.

74/108/212/247/, ID=5557
utworzony: 2008-09-22 08:45:57
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 19 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 16.203.621,10 zł.

74/108/212/247/, ID=5485
utworzony: 2008-09-19 12:16:48
Uprzejmie informujemy, że usunięte zostały przejściowe problemy uniemożliwiające dostęp do Generatora wniosków dla Działania 8.1 i 8.2 PO IG.

Prosimy o wypełnianie wniosków o dofinansowanie w aplikacji Generator wniosków - dostępnej pod adresem https://lsi1.parp.gov.pl . Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator wniosków pozwoli na wyeliminowanie podstawowych błędów, które mogą pojawić się przy wypełnianiu wniosku w formacie Word z uwagi na funkcję walidacji wniosku (sprawdzania poprawności), którą posiada Generator wniosków .

W przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych w formacie Word, wnioskodawcy zostaną poproszeni przez Regionalną Instytucję Finansującą o wpisanie wniosku do aplikacji Generator wniosków na etapie oceny formalnej wniosku .

Jednocześnie bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które związane były z dostępem do aplikacji Generator wniosków.

 

stopka PO IG
74/108/212/247/, ID=5466
utworzony: 2008-09-19 10:55:01
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 18 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 13.548.905,70 zł.
74/108/212/247/, ID=5460
utworzony: 2008-09-18 10:25:48
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 17 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 12.838.757,70 zł.
74/108/212/247/, ID=5436
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj