PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2009-03-26 15:33:31
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 25 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 185 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 87.588.097,04 zł.
74/108/212/247/, ID=8541
utworzony: 2009-03-25 09:13:15
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 24 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 180 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 85.295.178,54 zł.
74/108/212/247/, ID=8468
utworzony: 2009-03-20 16:29:49
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 20 marca br. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęły 164 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 78.303.674,10 zł. 
74/108/212/247/, ID=8447
utworzony: 2009-03-19 13:33:25
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 18 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 73.137.587,46 zł.


74/108/212/247/, ID=8408
utworzony: 2009-03-13 16:24:27
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 13 marca 2009 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 130 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 62.333.981,67 zł.
74/108/212/247/, ID=8307
utworzony: 2009-03-11 11:36:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 10 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 40.459.248,64 zł.

74/108/212/247/, ID=8207
utworzony: 2009-03-05 09:32:10
Informujemy, że w zakładce "Pytania i odpowiedzi (dz. 8.2 PO IG) zostały dodane nowe, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące pierwszego naboru wniosków w 2009 r.
74/108/212/247/, ID=8058
utworzony: 2008-12-17 16:45:34
Informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w terminie 15 września - 15 października br. w ramach działania 8.2 PO IG została zakończona. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy są informowani na bieżąco. Spośród 290 złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym było 248 wniosków. Jednocześnie informujemy, że ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie została również zakończona.  

74/108/212/247/, ID=6807
utworzony: 2008-10-22 14:05:42
W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.
74/108/212/247/, ID=6192
utworzony: 2008-10-16 08:33:13
Informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 15 października br. W ramach Działania wpłynęły 284 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 122.185.589,44 PLN.
74/108/212/247/, ID=6056
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj