PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2009-06-19 16:09:07
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 8.2 POIG do dnia 18 czerwca br. (włącznie) do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  15.138.799,18 zł.  

74/108/212/247/, ID=9854
utworzony: 2009-06-17 10:57:04
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U. Nr 153, poz.956 oraz z 2009 Nr 21, poz.115) posiada numer referencyjny X326/2009.
74/108/212/247/, ID=9804
utworzony: 2009-05-20 09:03:36
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców na regionalne spotkania informacyjne, których celem jest przybliżenie przedsiębiorcom możliwości finansowania inwestycji typu business to business w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
74/108/212/247/, ID=9331
utworzony: 2009-04-15 16:12:01
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu.
74/108/212/247/, ID=8836
utworzony: 2009-04-06 09:57:10
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 kwietnia br. W ramach Działania wpłynęło 376 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 179.157.043,67 zł.
74/108/212/247/, ID=8695
utworzony: 2009-04-03 09:15:12
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 2 kwietnia br. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 256 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 122.558.073,20 zł.
74/108/212/247/, ID=8663
utworzony: 2009-04-01 09:26:38
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 POIG do dnia 31 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 224 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 108.577.370,49 zł.  
74/108/212/247/, ID=8630
utworzony: 2009-03-31 09:45:21
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 POIG do dnia 30 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 211 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 102.278.239,47 zł.
74/108/212/247/, ID=8600
utworzony: 2009-03-30 11:23:35
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 POIG do dnia 27 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 198 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 94.250.631,14 zł.
74/108/212/247/, ID=8584
utworzony: 2009-03-27 12:44:41
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach działania 8.2 PO IG do dnia 26 marca r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 191 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 90 550 502,04 zł.
74/108/212/247/, ID=8563
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj