PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2012-07-03 23:25:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucją Pośredniczącą) informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego II konkursu w 2012 r. dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. Termin naboru wniosków upływa 20 lipca br. o godz. 16:30:00.

74/108/212/247/, ID=27853
utworzony: 2012-06-18 16:01:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=27589
utworzony: 2012-03-08 14:42:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r.  złożono 431 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 214 476 267,84 PLN, co stanowi 55 % kwoty alokacji przeznaczonej na I konkurs w 2012 r. tj. 390 816 800,00 PLN.

74/108/212/247/, ID=25991
utworzony: 2012-02-29 11:15:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2011 do Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/212/247/, ID=25813
utworzony: 2011-11-02 14:22:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 3 do 28 października 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30) złożono 761 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 354 330 947,49 PLN.

74/108/212/247/, ID=23830
utworzony: 2011-08-31 15:55:58

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowiła realizację płatności w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG po przerwie spowodowanej brakiem podstawienia środków do dyspozycji PARP.

74/108/212/247/, ID=22856
utworzony: 2011-08-23 17:05:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach I naboru przeprowadzonego w 2011 roku.

74/108/212/247/, ID=22721
utworzony: 2011-05-06 13:43:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 4 do 29 kwietnia 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 15:00) złożono 618 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 295 282 539,53 PLN.

74/108/212/247/, ID=21243
utworzony: 2011-04-20 13:42:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2010 roku.

74/108/212/247/, ID=20860
utworzony: 2010-12-01 14:52:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 listopada 2010 r.

74/108/212/247/, ID=18521
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj