PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2013-08-29 15:56:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=35065
utworzony: 2013-07-03 15:31:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożonych zostało 1779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 438 097 432,99 PLN.

74/108/212/247/, ID=33925
utworzony: 2013-06-27 11:04:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 i 28 czerwca 2013 r. uruchomiony zostanie dodatkowy dyżur eksperta do działania 8.2 POIG w godzinach 12:00-14:00 pod numerem telefonu 22 432 8924.

74/108/212/247/, ID=33805
utworzony: 2013-05-09 10:39:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 688 961 466,66 PLN.

74/108/212/247/, ID=32922
utworzony: 2013-04-03 14:53:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia naboru do działania 8.2 PO IG.

74/108/212/247/, ID=32100
utworzony: 2013-03-11 14:48:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=31692
utworzony: 2012-11-12 10:29:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. (III konkurs w 2012 r.) złożono 1 095 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 540 473 367,89 PLN.

74/108/212/247/, ID=29609
utworzony: 2012-10-23 15:14:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=29279
utworzony: 2012-07-23 09:18:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 11czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 795 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 387 386 942,54 PLN.

74/108/212/247/, ID=28117
utworzony: 2012-07-13 11:44:24

Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości najczęstszymi powodami negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej wniosków w Działaniu 8.2 PO IG jest niespełnienie podstawowych  kryteriów tej oceny.

74/108/212/247/, ID=27990
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj