PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2015-11-04 15:07:07

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty. Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

74/108/212/247/, ID=48824
utworzony: 2014-09-29 14:10:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO IG Suplement nr 2 do listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=43089
utworzony: 2014-06-10 16:19:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości objęcia projektów z listy projektów oczekujących warunkową umową o dofinansowanie uzależniającą wypłatę dofinansowania od dostępności środków na ten cel, o ile zostaną przekazane do dyspozycji PARP przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą PO IG.

74/108/212/247/, ID=41076
utworzony: 2014-05-16 15:38:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje uzupełniającą listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=40437
utworzony: 2014-05-09 15:31:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/212/247/, ID=40236
utworzony: 2014-02-03 11:31:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 13 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. (I konkurs w 2014 r.) złożono 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 181 449 707,46 PLN.

74/108/212/247/, ID=38240
utworzony: 2014-01-24 08:30:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach I rundy aplikacyjnej 2014 r.

74/108/212/247/, ID=38102
utworzony: 2014-01-22 15:39:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że aktualnie trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG zostaje wydłużony do dnia 31 stycznia 2014 r. do godziny 16:30:00.

74/108/212/247/, ID=38059
utworzony: 2014-01-20 12:50:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie przypomina, iż prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z terminem naboru wniosków o dofinansowanie od 13 do 24 stycznia 2014 r.,* 31 stycznia 2014r. w ramach Działania 8.2 PO IG obejmuje kolejno:

74/108/212/247/, ID=38017
utworzony: 2013-10-04 13:45:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

74/108/212/247/, ID=35762
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj