PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

utworzony: 2008-10-22 14:03:56
W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.
74/108/208/246/, ID=6190
utworzony: 2008-09-29 08:30:07
Informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 26 września br. W ramach Działania wpłynęło 449 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 193.011.048,14 PLN.
74/108/208/246/, ID=5650
utworzony: 2008-09-23 16:56:46
Uprzejmie informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 23 września 2008 r. 100% alokacji przewidzianej dla Działania 8.1 PO IG tj. kwoty 123.646.000,00 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 26 września 2008 r.
74/108/208/246/, ID=5578
utworzony: 2008-09-23 09:00:12
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.1 PO IG do dnia 22 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) wpłynęły 274 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 119.572.549,90 zł.
74/108/208/246/, ID=5554
utworzony: 2008-09-22 08:43:57
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.1 PO IG do dnia 19 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 233 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 100.965.080,07 zł.

74/108/208/246/, ID=5483
utworzony: 2008-09-19 12:11:09
Uprzejmie informujemy, że usunięte zostały przejściowe problemy uniemożliwiające dostęp do Generatora wniosków dla Działania 8.1 i 8.2 PO IG.74/108/208/246/, ID=5462
utworzony: 2008-09-19 10:51:46

Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.1 PO IG do dnia 18 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 189 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 82.114.031,28 zł.

74/108/208/246/, ID=5458
utworzony: 2008-09-18 09:34:46
Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 8.1 PO IG do dnia 17 września 2008 r. do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło 160 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 68.205.195,17 zł.
74/108/208/246/, ID=5428
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj