PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2009-06-03 13:47:03
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzone przez Instytucja Zarządzającą  listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy 2009 roku w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
74/108/208/246/, ID=9627
utworzony: 2009-04-23 14:10:37
Każda firma, która złożyła wniosek w pierwszym tegorocznym konkursie o dofinansowanie w działaniu 8.1 i pozytywnie przejdzie ocenę formalną oraz merytoryczną otrzyma dotację.
74/108/208/246/, ID=9049
utworzony: 2009-04-15 16:06:14
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu.
74/108/208/246/, ID=8833
utworzony: 2009-03-06 13:45:41
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca br. W ramach Działania wpłynęły 822 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 492.081.370,17 PLN.
74/108/208/246/, ID=8100
utworzony: 2009-03-05 09:30:04
Informujemy, że w zakładce "Pytania i odpowiedzi (dz. 8.1 PO IG) zostały dodane nowe, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące pierwszego naboru wniosków w 2009 r.
74/108/208/246/, ID=8057
utworzony: 2009-03-02 17:38:25
Uprzejmie informujemy, że związku z przekroczeniem w dniu 2 marca 2009r. 130% środków w ramach alokacji przewidzianej na I rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 140 901 760,00  zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 5 marca  2009 r. włącznie.
74/108/208/246/, ID=8018
utworzony: 2009-02-26 14:41:28
Informujemy, że w zakładce "Pytania i odpowiedzi (dz. 8.1 PO IG)" zostały dodane nowe, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące pierwszego naboru wniosków w 2009 r.
74/108/208/246/, ID=7951
utworzony: 2009-02-23 14:12:35
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w zamieszczonym wzorze umowy zostanie uwzględniona możliwość i warunki ubiegania się przez Beneficjentów o płatności zaliczkowe w ramach Działania 8.1 PO IG.
74/108/208/246/, ID=7863
utworzony: 2009-01-09 15:48:25
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowane listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wnioski z datą kompletności w okresie: 15.09.2008-19.09.2008, 22.09.2008-26.09.2008, 29.09.2008-03.10.2008 r.). Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania dla województwa dolnośląskiego zostanie zaktualizowana po jej zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
74/108/208/246/, ID=6991
utworzony: 2008-12-17 16:43:02
Informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w terminie 15 - 26 września br. w ramach działania 8.1 PO IG została zakończona. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy są informowani na bieżąco. Spośród 452 złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym były 404 wnioski. Jednocześnie informujemy, że ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie została również zakończona.  

74/108/208/246/, ID=6806
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj