PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2010-02-05 14:01:39

Podpisywanie umów w ramach ostatniego naboru z ubiegłego roku z przedsiębiorcami, którzy nie podpisali umowy do końca grudnia 2009 r. było uzależnione od wpisania w umowę zmian dotyczących systemu płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. PARP uzgodniła wzór umowy z Instytucją Pośredniczącą (MSWiA) uwzględniający powyższe zmiany. 

74/108/208/246/, ID=14009
utworzony: 2010-02-05 09:22:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż planowane są zmiany w zakresie warunków udzielania wsparcia w ramach Działania 8.1 PO IG. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest dostępny projekt rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach POIG.

74/108/208/246/, ID=13991
utworzony: 2010-02-04 16:08:00

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie uległa treść Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP. Nowy wzór oświadczenia obowiązuje dla wszystkich umów podpisywanych po 1 stycznia 2010 roku.

Aktualny wzór oświadczenia został umieszczony na stronie Działania.

 

74/108/208/246/, ID=13986
utworzony: 2010-01-20 10:32:29

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 19 stycznia 2010 w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Zakup firmy z dotacjami to ryzyko” przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację zobowiązują się w umowie o dofinansowanie do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot, dotyczących praw i obowiązków, wynikających  z podpisanej umowy bez uprzedniej zgody PARP (§ 3 ust. 4 Umowy). Zatem w przypadku zamiaru dokonania zmian prawno-organizacyjnych podmiotu, który otrzymał dofinansowanie, PARP każdorazowo musi być o tym powiadomiona i musi na tego typu zmiany wyrazić zgodę.

74/108/208/246/, ID=13740
utworzony: 2009-12-09 12:29:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 1 grudnia br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zatwierdził zmianę kryteriów oceny w ramach działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=13316
utworzony: 2009-11-13 15:43:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą  listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy 2009 roku w Działaniu 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

74/108/208/246/, ID=12968
utworzony: 2009-10-30 15:28:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków  w ramach III rundy aplikacyjnej do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 29 października  br.

74/108/208/246/, ID=12377
utworzony: 2009-10-26 16:26:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z przekroczeniem w dniu 26 października 2009 r. 130 % alokacji przewidzianej na III rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 135.398.342,85 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 29 października 2009 r. włącznie.

74/108/208/246/, ID=12292
utworzony: 2009-10-26 16:24:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym do godziny 15:30 zostało złożonych 1529 wniosków.

74/108/208/246/, ID=12291
utworzony: 2009-10-26 10:26:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, iż zgodnie z ogłoszeniem o naborze wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG przyjmowane są w godzinach 9:00-15:30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach naboru, wnioski zostaną przyjęte od wszystkich oczekujących, natomiast wnioski przyjęte po godzinie 15:30 zostaną zarejestrowane  dnia następnego.

74/108/208/246/, ID=12284
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj