PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2010-03-24 11:26:49

W związku z prowadzonymi pracami nad wyeliminowaniem sposobu wyboru projektów do dofinansowania na podstawie terminu złożenia wniosku - określonego w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z póź. zm.), Instytucja Wdrażająca (PARP), Instytucja Pośrednicząca (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzającą (MRR) informują, iż termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 POIG zostanie przesunięty.

74/108/208/246/, ID=14922
utworzony: 2010-03-05 19:37:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że płatności w działaniu 8.1 i działaniu 8.2 PO IG są realizowane na bieżąco. Do chwili obecnej PARP zrealizowała lub przygotowała do wypłaty prawie 300 zleceń płatności na łączną kwotę  około 52 mln złotych.

74/108/208/246/, ID=14721
utworzony: 2010-03-05 16:39:21

W związku z publikacjami niektórych mediów informującymi o wprowadzeniu w błąd przedsiębiorców przez komunikat PARP zamieszczony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w działaniu 8.1 tj. 26 października 2009 r. informujemy, że:

Ww. komunikat informował iż.: „wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie”. Zgodnie z regulaminem konkursu i treścią komunikatu wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

74/108/208/246/, ID=14717
utworzony: 2010-03-02 19:18:27

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej zatwierdziły  listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania złożonych w III rundzie 2009 konkursu do działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=14658
utworzony: 2010-03-02 09:01:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od najbliższej rundy aplikacyjnej w 2010 r. konkursu na e-usługi zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków. Pierwsza w tym roku runda aplikacyjna zostanie ogłoszona pod koniec marca z terminem przyjmowania wniosków od II połowy kwietnia.

74/108/208/246/, ID=14645
utworzony: 2010-02-16 13:36:09

19 lutego (piątek) w godz. 12.00 – 14.00 odbędzie się czat z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Izabelą Fiszer z Zespołu Własności Przemysłowej.

74/108/208/246/, ID=14484
utworzony: 2010-02-15 20:41:32

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi projektów, które otrzymały dofinansowanie na usługi cyfrowe w tzw. działaniu 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawiane w oparciu o raport internetowy opublikowany w ostatnich dniach wskazujący na stopień realizacji projektów PARP informuje, iż informacje te prowadzą do wyciągania błędnych wniosków i nie pokazują jak w rzeczywistości realizowane są projekty z dofinansowaniem na e-usługi.

74/108/208/246/, ID=14462
utworzony: 2010-02-05 17:10:27

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące od dnia 8 lutego br. będą kontynuować proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r.

74/108/208/246/, ID=14027
utworzony: 2010-02-05 15:40:15

Informujemy, iż w dniu 4 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie ustalenia zapisów Przewodnika po kryteriach oceny finansowanych projektów w zakresie oceny merytorycznej Działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=14014
utworzony: 2010-02-05 14:04:06

PARP odbiera sygnały od przedsiębiorców związane z rozliczaniem projektów i na bieżąco podejmuje działania usprawniające proces rozliczania. Obecnie w trakcie weryfikacji i wprowadzania zmian są wewnętrzne procedury PARP i  Regionalny Instytucji Finansujących, co pozwoli efektywniej dokonywać rozliczeń  płatności.

74/108/208/246/, ID=14010
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj