PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2011-06-03 13:58:14

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy – w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą, że obowiązującym terminem składania wniosków do Działania 8.1 POIG jest godzina 23:59:59 w dniu 3 czerwca 2011 r.

74/108/208/246/, ID=21647
utworzony: 2011-04-15 11:53:11

W związku z planowanym na 18 kwietnia 2011 r. ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) PARP przeznaczyła dodatkowe środki dla RIF na organizację szesnastu spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=20765
utworzony: 2011-03-24 15:32:52

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.

74/108/208/246/, ID=20489
utworzony: 2010-08-13 12:34:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku ze zmianą siedziby Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie wnioski o dofinansowanie składane w ramach naboru przeprowadzanego w dniach od 30 lipca 2010 r. do  30 września 2010 r. przyjmowane będą:

74/108/208/246/, ID=17250
utworzony: 2010-07-30 09:05:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, w dniu 30 lipca 2010 roku rozpoczął się  nabór wniosków do działania 8.1 PO IG. Generator Wniosków w formie umożliwiającej zablokowanie, zarejestrowanie, a tym samym złożenie wniosku w wersji elektronicznej dostępny  jest  od dnia  dzisiejszego tj. 30 lipca 2010 roku od godziny 9:00.

74/108/208/246/, ID=16747
utworzony: 2010-06-30 15:44:03

Od 30 lipca do 30 września 2010 r. w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
22 czerwca br. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka podjął  ostateczne decyzje dotyczące kryteriów przyznawania dotacji dla działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=16396
utworzony: 2010-06-22 12:40:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/208/246/, ID=16170
utworzony: 2010-06-17 14:35:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15.06.2010 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

74/108/208/246/, ID=16095
utworzony: 2010-06-02 13:49:10

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/208/246/, ID=15950
utworzony: 2010-04-30 15:27:09

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG.

74/108/208/246/, ID=15453
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj