PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2012-08-21 11:03:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 817 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 362 676 615,38 PLN.

74/108/208/246/, ID=28412
utworzony: 2012-08-10 15:33:26

Z uwagi na uruchomienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przeglądarki danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz możliwość pobierania ze strony MS wydruków elektronicznych dokumentów rejestrowych mających moc dokumentów urzędowych uprzejmie informujemy, iż jako dokument równorzędny do papierowej wersji odpisu z KRS uznawany jest wydruk dokumentu rejestrowego ze strony https://ems.ms.gov.pl/.

74/108/208/246/, ID=28358
utworzony: 2012-07-26 15:54:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=28184
utworzony: 2012-04-23 15:40:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. (I konkurs w 2012 r.)  złożono 718 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 315 256 939,93 PLN.

74/108/208/246/, ID=26839
utworzony: 2012-04-05 09:41:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2011 dla Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=26558
utworzony: 2011-12-23 13:40:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.  złożono 746 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 326 468 597,13 PLN, co stanowi 241,59 % kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w 2011 r. tj. 135 131 750,00 PLN.

74/108/208/246/, ID=24437
utworzony: 2011-10-18 15:20:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w roku 2011 zostanie uruchomiony drugi konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG.

74/108/208/246/, ID=23592
utworzony: 2011-10-18 15:17:55

Rozstrzygnięty został konkurs z 2011 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzymają 122 projekty na łączną kwotę 57,44 mln zł.

74/108/208/246/, ID=23591
utworzony: 2011-08-31 15:52:06

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowiła realizację płatności w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG po przerwie spowodowanej brakiem podstawienia środków do dyspozycji PARP.

74/108/208/246/, ID=22855
utworzony: 2011-06-04 19:58:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. złożono 1398 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 602 508 879,85 PLN, co stanowi 195,88 % kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w 2011 r. tj. 307 582 710,49 PLN.

74/108/208/246/, ID=21653
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj