PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2015-11-04 14:59:56

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty. Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

74/108/208/246/, ID=48821
utworzony: 2013-11-05 13:12:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=36512
utworzony: 2013-08-16 15:50:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=34878
utworzony: 2013-07-29 16:05:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzonego w dniach od 8 lipca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. (III konkurs w 2013 r.) złożono 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 671 853 866,42 PLN.

74/108/208/246/, ID=34599
utworzony: 2013-06-12 15:48:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=33550
utworzony: 2013-05-21 16:18:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzonego w dniach od 6 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożono 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 403 997 646,52 PLN.

74/108/208/246/, ID=33167
utworzony: 2013-03-22 09:14:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=31852
utworzony: 2013-03-04 16:12:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 337 462 495.30 PLN.

74/108/208/246/, ID=31554
utworzony: 2012-12-17 15:20:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. (III konkurs w 2012 r.) złożono 1 221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 535 200 946, 36 PLN.

74/108/208/246/, ID=30374
utworzony: 2012-11-14 13:56:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/208/246/, ID=29736
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj