PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2013-06-20 16:19:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż został udostępniony Generator do sporządzania sprawozdań dla działania 1.4 PO IG

74/108/198/239/, ID=33703
utworzony: 2012-04-18 16:24:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. w ramach działania 1.4 POIG

74/108/198/239/, ID=26764
utworzony: 2012-04-03 10:18:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że instytucją odpowiedzialną za konkurs do Działania 1.4 POIG z naborem wniosków w terminie od 16.04.2012 r. do 15.05.2012 r. jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.gov.pl).

74/108/198/239/, ID=26485
utworzony: 2012-02-02 16:13:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w II rundzie 2011 roku.

74/108/198/239/, ID=25240
utworzony: 2011-10-19 16:19:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 1.4-4.1  „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

74/108/198/239/, ID=23623
utworzony: 2011-10-03 13:02:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że II nabór w 2011r. wniosków o dofinansowanie do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty 30 września 2011 r.

74/108/198/239/, ID=23325
utworzony: 2011-09-26 15:37:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 1.4-4.1  „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

74/108/198/239/, ID=23265
utworzony: 2011-09-20 11:00:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została udostępniona lista czasopism prowadzona przez MNISW 

74/108/198/239/, ID=23164
utworzony: 2011-07-21 13:14:11

Z uwagi na wprowadzenie uproszczonych harmonogramów rzeczowo-finansowych do umów o dofinansowanie podpisywanych w ramach Działania 1.4 POIG poniżej przedstawiamy dodatkową instrukcję wypełniania punktów 11 i 13 we wniosku o płatność.

74/108/198/239/, ID=22261
utworzony: 2011-05-19 16:13:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zatwierdzony został zmodyfikowany wzór umowy dla wniosków rekomendowanych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku w Działaniu 1.4 POIG.

74/108/198/239/, ID=21434
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj