PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

NABÓR 2010 I runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wygenerowanymi  oszczędnościami, Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do dofinansowania projekty, które podczas oceny merytorycznej fakultatywnej otrzymały minimum 60 pkt.

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 1
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 2
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 3
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 4
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 5
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 6
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 7

 

NABÓR 2009 III runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wygenerowanymi  oszczędnościami, Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do dofinansowania projekty, które podczas oceny merytorycznej fakultatywnej otrzymały minimum 60 pkt.

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 1
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 2
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 3 
Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia nr 4

NABÓR 2009 II runda

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. w ramach działania 4.2 POIG. Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia. Informujemy jednocześnie, iż Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania 4.2 PO IG, która pozwoli na rekomendowanie do wsparcia wszystkich projektów, które zostały pozytywnie ocenione podczas oceny merytorycznej. Po zatwierdzeniu dodatkowej listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą, PARP ogłosi na stronie internetowej www.parp.gov.pl listę projektów rekomendowanych do wsparcia.
 
 
NABÓR 2009 I runda
 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. w ramach działania 4.2 POIG. Poniżej publikujemy listy wniosków rekomendowanych do wsparcia.
 
 
NABÓR 2008
 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny pierwszej tury wniosków złożonych w ramach działania 4.2 POIG do dnia 22 maja 2008 r. (data wpływu kompletnych wniosków uwzględniająca czas dokonywania uzupełnień formalnych) Poniżej publikujemy listy wniosków rekomendowanych do wsparcia. Wyniki oceny pozostałych projektów będą publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu następnych raportów z oceny.
 
 
 
stopka PO IG
74/108/202/, ID=5008
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-19 14:31:34
Aktualizowany: 2012-07-23 10:44:58
Ilość odsłon: 32991
drukuj