PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  32
<  1 | 2 | 3 | 4 

utworzony: 2008-09-02 15:42:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie warunkiem wypłaty dofinansowania jest wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Jedną z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy jest poręczenie bankowe.

74/108/204/242/, ID=5157
utworzony: 2008-09-02 15:36:08
Uprzejmie informujemy, iż do dnia 1 września 2008r. w ramach działania 5.1 PO IG „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”  wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 49 708 037,00 zł co stanowiło 14.2 % alokacji przewidzianej na działanie 5.1.
74/108/204/242/, ID=5156
<  1 | 2 | 3 | 4 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj