PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  32
1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2013-07-15 14:43:31

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia suplementu Nr 5.1/1/2012 do listy rankingowej Nr 5.1/2/2012 dla naboru 2012 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” zostało rekomendowanych do wsparcia 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 10 652 739,00 zł.

74/108/204/242/, ID=34217
utworzony: 2013-07-04 15:14:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/2/2012 dla naboru 2012 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” zostało rekomendowanych do wsparcia 17 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  211 226 294,88 zł.

74/108/204/242/, ID=33949
utworzony: 2013-03-06 09:34:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z prawdopodobieństwem całkowitego wyczerpania alokacji w działaniu 5.1 POIG w wyniku przeprowadzenia ostatniego konkursu w tym działaniu (w 2012 r.) i dużą liczbą pozytywnych ocen złożonych projektów, kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 PO IG, którego ogłoszenie planowane było na 11 marca 2013 r., zostanie zawieszony. 

74/108/204/242/, ID=31602
utworzony: 2013-01-02 16:26:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że uszczegółowieniu ulega §7 ust. 1 pkt. 5 lit. a), pierwszy tiret Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu poprzez wskazanie ustępów §26 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.2012 poz. 438) dotyczących warunków określonych dla Wnioskodawcy, których niespełnienie stanowi uchybienie o zasadniczym charakterze.

74/108/204/242/, ID=30633
utworzony: 2012-11-16 13:58:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 listopada 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w 2012 r. do działania 5.1 PO IG.

74/108/204/242/, ID=29789
utworzony: 2012-07-24 14:04:04

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/2/2011 dla II rundy naboru 2011 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” zostało rekomendowanych do wsparcia 12 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 56 327 614,69 zł.

74/108/204/242/, ID=28161
utworzony: 2012-04-23 15:44:18

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia suplementu do listy rankingowej Nr 5.1/1/2011 dla I rundy naboru 2011 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” został rekomendowany do wsparcia jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie na kwotę dofinansowania 679 650,00 zł.

74/108/204/242/, ID=26840
utworzony: 2012-02-29 14:23:03

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/1/2011 dla I rundy naboru 2011 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” został rekomendowany do wsparcia jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kwotę dofinansowania 7 780 000,00 zł.

74/108/204/242/, ID=25818
utworzony: 2012-02-17 14:11:16

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/15/2010 dla II rundy naboru 2010 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” został rekomendowany do wsparcia jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez Federację Firm Lotniczych ‘’Bielsko” na kwotę dofinansowania 18 339 914,09 zł. 

74/108/204/242/, ID=25653
utworzony: 2012-02-01 13:49:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy 2011 r. do działania 5.1 PO IG. 

74/108/204/242/, ID=25207
1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj