PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 

utworzony: 2008-10-22 13:59:15
W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.
74/108/203/211/, ID=6189
utworzony: 2008-10-16 10:16:56
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ponowny nabór w terminie od 16 października do odwołania, na składanie wniosków o wpisanie na listę ekspertów do oceny kryteriów innowacyjności projektów, w ramach oceny merytorycznej wniosków składanych do Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
74/108/203/211/, ID=6064
utworzony: 2008-09-18 11:11:56
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ponowny nabór w terminie od 18 września do 10 października 2008 r. na składanie wniosków o wpisanie na listę ekspertów do oceny kryteriów innowacyjności projektów, w ramach oceny merytorycznej wniosków składanych do Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
74/108/203/211/, ID=5441
utworzony: 2008-09-12 13:07:43
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z 493 złożonych wniosków o dofinansowanie ocenie formalnej podlegały 492 projekty. Jeden wniosek został wycofany przez przedsiębiorcę.

74/108/203/211/, ID=5339
utworzony: 2008-08-20 15:25:36
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny kryteriów finansowych projektów w ramach oceny merytorycznej wniosków składanych do Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=5016
utworzony: 2008-08-06 16:37:27
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w I terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie, tj. do 31 lipca 2008 r. do godz. 15.00 zostało złożonych 493 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 6 300 852 606,92 zł.


74/108/203/211/, ID=4897
utworzony: 2008-06-16 08:43:39
W związku z szeregiem warunków progowych dotyczących kwot i wielkości udziału wartości dofinansowania w kosztach kwalifikowanych w działaniu 4.4, PARP opracowała arkusze, które umożliwią Wnioskodawcom sprawdzenie poprawności wyliczenia właściwych kwot dofinansowania - „kalkulator dofinansowania dla MSP " i „kalkulator dofinansowania dla przedsiębiorstw innych niż MSP " (pliki programu Excel).
74/108/203/211/, ID=4416
utworzony: 2008-05-15 15:20:33
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny innowacyjności projektów
w ramach oceny merytorycznej wniosków składanych do
Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
74/108/203/211/, ID=4056
utworzony: 2008-04-10 14:18:39
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
74/108/203/211/, ID=3451
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj