PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2009-05-20 09:29:11
Poniżej przedstawiamy ponownie zaktualizowaną informację nt. zakończonej oceny merytorycznej z I rundy POIG 4.4. Na liście widnieją ocenione projekty, od początku trwania rundy wraz z ponownymi ocenami. Lista będzie na bieżąco uzupełniana o kolejno oceniane projekty.
74/108/203/211/, ID=9336
utworzony: 2009-04-29 16:19:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach I rundy dla działania 4.4. PO IG.

74/108/203/211/, ID=9106
utworzony: 2009-04-23 15:24:21
Poniżej przedstawiamy ponownie zaktualizowaną (wnioski zaznaczone pogrubioną czcionką) informację nt. punktów jakie uzyskały projekty, które zostały przywrócone do ponownej oceny w wyniku złożonych protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Lista będzie na bieżąco uzupełniana kolejno oceniane projekty.
74/108/203/211/, ID=9052
utworzony: 2009-04-20 14:16:52
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
74/108/203/211/, ID=8963
utworzony: 2009-04-17 16:37:52
Poniżej przedstawiamy ponownie zaktualizowaną (wnioski zaznaczone pogrubioną czcionką) informację nt. punktów jakie uzyskały projekty, które zostały przywrócone do ponownej oceny w wyniku złożonych protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Lista będzie na bieżąco uzupełniana kolejno oceniane projekty.
74/108/203/211/, ID=8943
utworzony: 2009-04-16 15:02:35
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kolejną zaktualizowaną informację nt. punktów jakie uzyskały projekty, które zostały przywrócone do ponownej oceny w wyniku złożonych protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach I rundy działania 4.4 PO IG.
74/108/203/211/, ID=8860
utworzony: 2009-04-14 16:38:24
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zaktualizowaną informację nt. punktów jakie uzyskały projekty, które zostały przywrócone do ponownej oceny w wyniku złożonych protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach I rundy działania 4.4 PO IG.
74/108/203/211/, ID=8820
utworzony: 2009-04-10 10:00:28
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 4.4 mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu.
74/108/203/211/, ID=8787
utworzony: 2009-04-09 16:36:16
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach I rundy działania 4.4 PO IG wpłynęło 148 protestów od oceny merytorycznej (43 od oceny obligatoryjnej i 105 od oceny fakultatywnej).
74/108/203/211/, ID=8781
utworzony: 2009-01-09 13:16:01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2008 r. zatwierdzony został zmodyfikowany wzór weksla in blanco, stanowiący załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 4.4 PO IG.Zmieniony wzór weksla opatrzony jest klauzulą „nie na zlecenie".

74/108/203/211/, ID=6987
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj