PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2010-03-02 11:11:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w  III rundzie aplikacyjnej POIG Działanie 4.4 (termin składania wniosków od 28.09.2009r. do 30.10.2009r.) zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP, w możliwie najszybszym terminie, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

74/108/203/211/, ID=14649
utworzony: 2010-02-16 17:13:33

W związku z wystąpieniem niedoboru środków w budżecie działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku decyzji instytucji nadzorujących, z dniem jutrzejszym (17.02.2010) wstrzymuje proces zawierania aneksów oraz naboru nowych wniosków beneficjentów o zwiększenie kwoty dofinansowania wynikającej ze wzrostu kosztów kwalifikowanych projektów w wyniku spadku wartości kursu złotego.

74/108/203/211/, ID=14494
utworzony: 2010-02-11 14:38:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

74/108/203/211/, ID=14405
utworzony: 2010-01-22 15:05:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 5 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.

74/108/203/211/, ID=13773
utworzony: 2009-12-14 12:39:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 4 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.

74/108/203/211/, ID=13367
utworzony: 2009-11-06 14:34:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w II rundzie aplikacyjnej w 2009 r. w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 277 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5 185 285 847,77 PLN.

74/108/203/211/, ID=12462
utworzony: 2009-10-20 09:48:14

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/203/211/, ID=12172
utworzony: 2009-09-01 17:04:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził kolejny suplement do protokołu z oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2008 r. (wnioski przekazane do ponownej oceny w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławaczego).

74/108/203/211/, ID=11273
utworzony: 2009-09-01 16:48:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził suplement do protokołu z oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.)  w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=11271
utworzony: 2009-08-20 17:02:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) na zwiększenie budżetu w ramach I rundy aplikacyjnej 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.)  w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=11070
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj