PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2013-05-02 09:46:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach osi priorytetowej 4 "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=32814
utworzony: 2013-03-05 17:03:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Komitet Monitorujący PO IG zatwierdził nowe brzmienie kryteriów wyboru projektów dla działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=31596
utworzony: 2012-12-20 12:43:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 2013 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

74/108/203/211/, ID=30470
utworzony: 2012-08-30 17:14:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 12) z I rundy w 2009 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=28516
utworzony: 2012-06-13 17:42:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 11 i Suplement 12) z II rundy w 2009 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

74/108/203/211/, ID=27517
utworzony: 2010-07-28 14:01:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 3 do II rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.

74/108/203/211/, ID=16723
utworzony: 2010-07-22 11:09:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 9 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.

74/108/203/211/, ID=16676
utworzony: 2010-06-22 12:20:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/203/211/, ID=16164
utworzony: 2010-06-02 13:39:59

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/203/211/, ID=15944
utworzony: 2010-03-08 16:05:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała, a Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

74/108/203/211/, ID=14736
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj