PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2014-04-03 09:16:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 roku Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmieniony Regulamin Przeprowadzania Konkursu właściwy dla II rundy aplikacyjnej w 2013 roku.

74/108/203/211/, ID=39311
utworzony: 2014-01-17 14:32:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r.

74/108/203/211/, ID=38004
utworzony: 2013-12-19 08:03:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN.

74/108/203/211/, ID=37410
utworzony: 2013-12-13 14:36:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż w związku z zakłóceniami funkcjonowania generatora wniosków termin naboru wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 18 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.00.

74/108/203/211/, ID=37295
utworzony: 2013-11-27 13:20:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż nabór wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 16 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.

74/108/203/211/, ID=36893
utworzony: 2013-10-04 15:31:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=35770
utworzony: 2013-09-23 15:55:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

74/108/203/211/, ID=35449
utworzony: 2013-07-12 14:51:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Progrmu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach rundy aplikacyjnej 2013 r.

74/108/203/211/, ID=34162
utworzony: 2013-06-06 14:45:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  3 559 101 238,92 PLN.

74/108/203/211/, ID=33422
utworzony: 2013-05-10 15:37:04

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami kandydatów na Ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach osi priorytetowej 4 "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża termin na składanie aplikacji do 17 maja 2013 r. do godziny 16.30. 

74/108/203/211/, ID=32980
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj